3 Aralık 2020 Perşembe

Mali anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi konkordato talep etmişti. Şirket hakkında yeni bir karar verildi...İnşaat mühendisliğinin zemin mekaniği alanındaki faaliyetlerine 1999 yılı, yapı mühendisliğinin ard germe konusundaki çalışmalarına 2009 yılında başlayan Teknofor İnşaat, mali sıkıntıları sebebiyle konkordato talep etmişti. 

Kocaeli'de faaliyet gösteren bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçiren Teknofor İnşaat'ın halihazırda devam eden 10 projesi mevcut. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında yeni bir karara vardı. 

Teknofor İnşaat Taahhüt LTD. ŞTİ.'nin İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında; Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'nin konkordato talebinin kabulüne; tasdikten itibaren 6 ay ödemesiz, sonrasında 24 ay eşit taksitler ödenmek üzere konkordatonun tasdikine, tüm sonuçların ve mühlet boyunca verilen tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına, geçici mühlet öncesi başlatılmış adi takiplerde henüz paraya çevrilmemiş olan tüm hacizlerin düştüğünün tespitine karar verildi. 

İlan metni: 

Davacı TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 25/11/2020 tarihli celsesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 425652/0 sicil numarası ile kayıtlı TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ’nin KONKORDATO TALEBİNİN KABULÜNE;
adi alacaklılar yönünden İİK.nun 305,305/2 md. uyarınca tasdikten itibaren 6 ay ödemesiz, sonrasında 24 ay eşit taksitler ödenmek üzere KONKORDATONUN TASDİKİNE,
komiser heyetinin 13/11/2020 tarihli rapor ekinde yer alan, 4 sayfalık ödeme tablosunun kararın EKİ SAYILMASINA;
ilk taksidin 01/06/2021 tarihinden başlamasına;Tüm adi alacaklı ve adi alacak taksitlerinin bu tabloya göre izlenmesine; imtiyazlı alacaklılar yönünden, tasdikten itibaren Vakıfbank TAO yönünden 50 ay, diğer tüm rehinli alacaklar yönünden 54 ay eşit taksitlerle ödenmek üzere İİK.nun 305,305/2,308/h maddeleri uyarınca KONKORDATONUN TASDİKİNE;
komiser heyetinin 13/11/2020 tarihli raporunun ekinde imtiyazlı alacaklar için oluşturulmuş toplam 6 sayfanın kararın eki sayılmasına; rehinli alacaklılar Kuveyttürk Katılım Bankası AŞ, T. Vakıflar Bankası TAO, T. İş bankası AŞ, Yapı Kredi Bankası AŞ, Orfin FinansAŞ’nin alacaklarının taksitlerinin bu tabloya göre izlenmesine; konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine; kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen tüm sonuçların ve mühlet boyunca verilen tüm konkordato tedbirlerinin KALDIRILMASINA,
konkordato komiserinin görevine son verilmesine; İİK.nun 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Hızır Okutucu’nun tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere projeyi denetim kayyım olarak görevlendirilmesine,Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına, Kayyıma aylık 2.750,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına, geçici mühlet tarihi olan 04/10/2018 tedbir tarihinden sonra doğan alacaklar konkordato kapsamında olmadığından bu alacaklar yönünden takip ve dava yapılmasına engel bir durum olmadığı hususunda keyfiyetin alacaklılara ihtarına; İİK 308/b maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin İHTARINA,
İİK 306/son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine, geçici mühlet öncesi başlatılmış adi takiplerde henüz paraya çevrilmemiş olan tüm hacizlerin İİK.nun 308/ç maddesi uyarınca DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİNE;
İİK.nun 307. maddesine göre rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesine yer olmadığına; finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesine yer olmadığına; yargılama sırasında komiser denetimi ve onayı ile satışına izin verilmiş ancak henüz satış işlemleri tamamlanamamış taşınmaz veya taşınır mallara ilişkin işlemlerin, bu celse komiserlerin görevlerine son verilmiş olması sebebiyle, kayyım denetimi ve gözetiminde icrasına karar verilmiş olup, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Teknofor İnşaat konkordato talep etti!

Yorumlar

Diğer Haberler