3 Aralık 2020 Perşembe

Kira fesih örneği, mal sahibi tarafından kiracılığı sona erdirmek için hazırlanıyor. Peki kira fesih örneği nasıl hazırlanır? İşte Kira fesih örneği 2021...Kira fesih örneği 2021!
Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi hazırlanıyor. Sözleşme kapsamında tarafların kanuni yasal haklarına göre anlaşmayı feshedebiliyor.

Taşınmaz sahipleri belli nedenlerden dolayı kiracısını erken tahliye etmek istiyor. Bu erken tahliye nedenleri yerine getirmesiyle kira sözleşmesi fesh edilebiliyor. Türk Borçlar Kanunu kapsamında, kira sözleşmesinin feshi bildirim ve dava yoluyla yapılabiliyor.

Bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi, kira kontratı süresi dolmadan en az 15 gün önce hazırlanıyor. Bu süre içinde fesih sözleşmesi yazılı olarak hazırlanmaması durumunda ise kira sözleşmesinin süresi uzatılabiliyor. Gerekçeler taşınmaz sahibinin özel gereksinimleri, konutun yenilenecek olması, kiracının kira bedelini ödemesi gibi sonuçlarının ardından oluşuyor.

Kira fesih örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Kira fesih örneği 2021

Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi

AÇIKLAMALAR : 
1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.

2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.

3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.

4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.

İSTEM SONUCU : 

..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.

Kira artışı ihtarname örneği 2021!

Yorumlar

Diğer Haberler